Rezervišite sto ili salu

Zatražite rezervaciju

Ukoliko želite da napravite grupnu rezervaciju za 10 ili više osoba ili je u pitanju proslava, molimo kontaktirajte nas na email vilajelena012zp@gmail.com ili nas pozovite na jedan od ova dva broja telefona: 012/7100-335 i 062/405-944. Radujemo se vašoj poseti restorana Vila Jelena 012
  bangla desi girl tumpa sharing sex experience.indexporn fxxx.club
  hqsexvideos
  https://pornpals.club/ redhead amarna miller seeks out attention from latex clad kayden.
  Asset 1
  REZERVACIJA

  Rezervišite sto ili salu

  Zatražite rezervaciju

  Ukoliko želite da napravite grupnu rezervaciju za 10 ili više osoba ili je u pitanju proslava, molimo kontaktirajte nas na email vilajelena012zp@gmail.com ili nas pozovite na jedan od ova dva broja telefona: 012/7100-335 i 062/405-944. Radujemo se vašoj poseti restorana Vila Jelena 012
   Politika privatnosti

   Politika privatnosti objašnjava kako se prikupljaju, čuvaju i koriste vaši lični podaci kada posetite naš sajt.
   Izjavom o zaštiti podataka o ličnosti želimo da Vas obavestimo o tome koje informacije Restoran “Vila Jelena 012” prikuplja prilikom Vaše posete našem sajtu, čuva i kako se koriste.

   Saglasni ste da se prilikom Vaše posete našem sajtu na web adresi www.vilajelena012.rs , mogu prikupljati opšte informacije koje se ne koriste kao podaci o ličnosti (što znači da se te informacije ne registruju). Web serveri koji se koriste u tu svrhu mogu prikupljati sledeće podatke: ime Vašeg Internet provajdera, web stranicu sa koje ste nas posetili, web stranice koje posećujete dok ste na našoj stranici, Vašu IP adresu i sl. Sve ove informacije se analiziraju u anonimnom obliku i isključivo se koriste radi usavršavanja našeg sajta u pogledu atraktivnosti, sadržaja i funkcionalnosti.

   Pristupom, pretraživanjem i korišćenjem našeg sajta, potvrđujete da prihvatate ovu Politiku privatnosti i saglasni ste se sa uslovima iste. Ako ne želite da se Vaši podaci koriste kao što je navedeno u ovoj Politici privatnosti, ne bi trebalo da koristite naš sajt.

   Vaše korišćenje našeg sajta, uključujući zahtev za rezervaciju, regulisano je kompletnim uslovima našeg poslovanja, kao i uslovima korišćenja sajta, a koji su svi navedeni na sajtu.

   Prikupljanje informacija

   Za potrebe Zakona o zaštiti podata o ličnosti, vaše lične podatke prikuplja i obrađuje Restoran “Vila Jelena 012”.

   Kada posetite naš sajt, saglasni ste da mi možemo prikupiti:

   – informacije kao što su Vaša IP adresa, tip i verzija Vašeg brauzera (browser) i druge anonimno informacijama koje prikupimo prilikom Vašeg korišćenja i pregleda našeg sajta, kako bi nam to pomoglo da poboljšamo naš sajt i usluge koje Vama pružamo
   – Vaše lične podatke kao što su ime i prezime, adresa, broj telefona i e-mail adresa, kada zatražite rezervaciju.
   Prvi put kada zatražite rezervaciju, bićemo u mogućnosti da povežemo informacije koje prikupimo o vašim aktivnostima (preko Interneta, telefona, kompjutera, tablete I sl.) sa Vama.

   Podaci o ličnosti se prikupljaju samo ako su nam dostavljeni prilikom zatraživanja rezervacije.

   Ovakvi podaci se prikupljaju u smislu člana 12 stav 1 tačka 3 u vezi člana 14 stav 2 tačka 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Repulike Srbije. Prikupljeni podaci o ličnosti se vode i dostupni su po ličnom, predmetnom ili drugom osnovu, u okviru zbirke podataka, a za njih je odgovoran rukovalac podacima. Način korišćenja baze podataka i Vaše informacije prikupljene na opisan način je takav da isti ostaju kod Restorana “Vila Jelena 012”.

   U tom smislu, Vi, kao korisnik, dajete saglasnost da Restoran “Vila Jelena 012” prikuplja i obrađuje sledeće podatke (dalje u tekstu: obrada podataka): Vaše lične podatke i podatke o Vašim rezervacijama.

   Vi kao korisnik ste upoznati sa pravom da u svakom trenutku možete u celosti povući ovu izjavu o saglasnosti. Povlačenjem izjave o saglasnosti u celosti će prestati obrada vaših podataka.

   Vi kao korisnik ste upoznati sa pravom da u svakom trenutku možete i delimično povući ovu izjavu o saglasnosti za obradu podataka, i to tako što ćete da pošaljete e-mail na našu e-mail adresu vilajelena012zp@gmail.com .

   Korišćenje informacija

   Glavni razlog zbog kog koristimo takve informacije (Vaše lične podatke) je u tome da Vas obavestimo u kom je statusu Vaša rezervacija, da li je odobrena ili pomerena za drugi termin, kao i da odgovorimo na zahtev koji smo primili od Vas putem kontakt formulara.

   Saglasni ste da možemo zadržati kopije bilo koje korespondencije koju nam pošaljete i mi ćemo zadržati i čuvati podatke o vašoj rezervaciji. Bilo koje lične podatke koje nam pošaljete i bilo koje informacije iz kojih možemo da Vas identifikujemo, mi zadržavamo i posedujemo u skadu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

   Deljenje informacija

   Vaše podatke o ličnosti ni na koji način nećemo prosleđivati trećim licima ni mi ni osobe koje postupaju po našim instrukcijama.

   Mi, takođe, zahtevamo od svih lica sa kojima sarađujemo da tretiraju Vaše lične podatke kao poverljive i u skladu sa svim važećim propisima Republike Srbije koji se tiču zaštite podataka o ličnosti.

   Čuvanje ličnih podataka

   Vaše podatke o licnosti čuvamo onoliko vremena koliko traje pružanje usluge koju ste zatražili ili za koju ste nam dali odobrenje, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa pozitivnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

   Restoran “Vila Jelena 012”, odnosno rukovalac podacima i lice koje podatke obrađuje, preduzima tehničke, kadrovske i organizacione mere bezbednosti da bi zaštitila informacije koje ste učinili dostupnim od nenamerne ili namerne zloupotrebe, gubitka, uništavanja, promena ili pristupa istim od strane neovlašćenih lica. U slučaju prikupljanja i obrade podataka o ličnosti, informacije će biti prosleđivane u kodiranom obliku da bi se sprečila njihova zloupotreba od strane trećih lica. Naše mere bezbednosti podataka stalno se proveravaju u skladu sa tehničkim dostignućima.

   Promene u našoj Politici privatnosti

   Bilo kakvo usaglašavanje ili promene koje unesemo u ovu Politiku privatnosti biće objavljene na našem sajtu, te se preporučuje da, s vremena na vreme, isto proverite.

   Saglasni ste da mi zadržavamo pravo da u svakom trenutku vršimo adekvatne izmene, takođe i u slučaju promena pozitivnih propisa.

   Ako imate problem, pitanje ili ideju, molimo Vas da se obratite sa predlogom. Usled neprekidnog razvoja Interneta neophodno je da Izjavu o zaštiti podataka o ličnosti prilagođavamo s vremena na vreme.

   Kontakt

   Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o našoj Politici privatnosti, kontaktirajte nas na adresu Moravska 120, 12000 Požarevac, ili na našu kontakt e-mail adresu vilajelena012zp@gmail.com .

   Shopping Basket